Xinwang Hongkong Café

Địa chỉ: 70 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, 1, Thành phố Hồ Chí Minh